Privacy

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Inspiratieplek EigenAardig kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Inspiratieplek EigenAardig, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website an Inspiratieplek EigenAardig verstrekt. Inspiratieplek EigenAardig kan de volgende persoonsgegevens verwerken.
-uw voor-en achternaam-uw adres gegevens
-uw telefoonnummer
-uw emailadres

Waarom Inspiratieplek EigenAardig gegevens nodig heeft
Inspiratieplek EigenAardig verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk(per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Inspiratieplek EigenAardig uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Inspiratieplek EigenAardig gegevens bewaart
Inspiratieplek EigenAardig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Inspiratieplek EigenAardig verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar adelheid@eigenaardig.nl.
Inspiratieplek EigenAardig zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Inspiratieplek EigenAardig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de Inspiratieplek EigenAardig verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via adelheid@eigenaardig.nl. www.adelheidjochemsen.nl is een website van Inspiratieplek EigenAardig.

Inspiratieplek EigenAardig is als volgt te bereiken:
Haydnstraat 51, 6561ED Groesbeek
KvK 73983535, telefoon 0617009796, email adelheid@eigenaardig.nl